Voor vele ondernemers bieden de tijdelijke coronaregelingen voor inkomensondersteuning een uitkomst, maar voor sommigen is dit niet voldoende om het hoofd boven water te houden. De Bbz-regeling biedt voor die gevallen meestal uitkomst.

In ‘normale tijden’ probeert de overheid zelfstandig ondernemers te ondersteunen met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bbz is er onder meer voor gevestigde ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen en kun je aanvragen bij de gemeente.

Er bestaan 2 soorten van bijstand in het Bbz: Een periodieke uitkering voor levensonderhoud of een lening om te investeren in je bedrijf.


Uitkering voor levensonderhoud

In principe krijg je de uitkering voor levensonderhoud voor 12 maanden, maar dit kan worden verlengd met maximaal 24 maanden.

De Bbz-uitkering voor levensonderhoud is in principe een renteloze lening waarvan je (een deel) moet terugbetalen als achteraf blijkt dat je inkomen boven de bijstandsnorm ligt.
De lening wordt omgezet in een gift als blijkt dat je inkomen onder de bijstandsnorm ligt. (Dit is een verschil met de coronaregeling, waarvan de tijdelijke uitkering hoe dan ook een gift is.)

De reguliere Bbz-uitkering is geen vetpot. De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot bijstandsniveau. Voor stellen is dat 100 procent van het minimumloon en voor alleenstaanden 70 procent van het minimumloon. Dat komt in 2020 neer op respectievelijk zo’n 1.500 euro en 1.050 euro.


Bbz-lening voor bedrijfskapitaal

De lening voor bedrijfskapitaal kan een gift worden onder bepaalde voorwaarden. Je krijgt in dit geval maximaal zo’n 10.000 euro. Is het geen gift maar een rentedragende lening dan kun je maximaal ongeveer twee ton lenen die je binnen 10 jaar moet terugbetalen.

Klik hier voor meer informatie.