Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Bewindvoering is voor mensen die door (tijdelijke) lichamelijke en/of psychische klachten niet in staat zijn hun financiële situatie op orde te krijgen en te houden. Ook bij problematische schulden kan bewindvoering een oplossing zijn.

Bewindvoering kan door je zelf worden aangevraagd bij het kantongerecht. Lukt dat niet dan kan je partner of familie dit ook voor je doen. Met familie bedoelen we: Ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes.

Bij minderjarigen kan de voogd de bewindvoering aanvragen.

Wie de aanvraag ook doet, je staat er nooit alleen voor. We bieden begeleiding van begin tot eind.

Een bewindvoerder is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden
 • Het opstellen van een budgetplan
 • Informatie inwinnen bij instanties en instellingen
 • Een beheerrekening openen
 • Wijzigen van het postadres/bankrekening
 • Zorgen dat de (vaste) rekeningen op ons postadres binnenkomen
 • Wekelijks leefgeld overboeken
 • Reserveren van geld voor niet maandelijkse uitgaven
 • Betalen van de vaste lasten
 • Verzorgen van losse betalingen
 • Het uitvoeren van administratieve taken die hiermee in verband staan
 • Het beheren van de verzekeringen (afsluiten; financieel beoordelen; beëindigen)
 • Invullen van belastingaangiftes (box 1)
 • Ondersteunen en begeleiden bij het aanvragen van uitkeringen
 • Aanvragen van de diverse toeslagen
 • Aanvragen van bijzondere bijstand
 • Aanvragen van kwijtscheldingen van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting
 • Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank

Als je geen bewind meer nodig hebt en jezelf weer in staat bent om je eigen financiën te regelen dan kan een verzoek tot opheffing bij de kantonrechter worden gedaan. Dit kun je zelf doen of via familie. Eventueel kunnen wij hierbij ondersteunen.

Als je denkt dat je geen bewindvoering meer nodig hebt, neem dan contact met ons op. Wij kijken dan samen naar je situatie. Als je situatie het toelaat, kunnen we de rechtbank vragen het bewind te beëindigen. Wanneer het bewind beëindigd wordt, brengen wij eindkosten in rekening. Deze bedragen zijn vastgesteld door het Ministerie. Ook zijn er griffiekosten aan de rechtbank verschuldigd.

Een aanvraag voor bewindvoering wordt altijd beoordeeld door de kantonrechter. Deze bekijkt objectief en zorgvuldig of bewindvoering in jouw geval de beste oplossing is.

Als professioneel bedrijf zijn wij aangesloten bij de landelijke branchevereniging wettelijk vertegenwoordigers (Horus) en KIWA-NEN gecertificeerd

Overstappen naar een andere bewindvoerder moet altijd in overleg je huidige bewindvoerder. Mochten zowel jij als je bewindvoerder van mening zijn dat de samenwerking is verstoord, dan kan er een andere bewindvoerder worden toegewezen via de rechtbank.

Hiervoor moet er per brief bij de rechtbank worden aangegeven waarom je wilt wijzigen van bewindvoerder en naar welke bewindvoerder je graag wilt overstappen. De voorgestelde bewindvoerder moet akkoord gaan en een zogenoemde bereidverklaring afgeven.

Bewindvoering is een maatregel die wordt ingesteld na uitspraak van de kantonrechter. Bij budgetbeheer is dit niet het geval. Je machtigt zelf de betreffende budgetbeheerder om je financiën te beheren. Beëindiging van beschermingsbewind kan alleen door de kantonrechter worden uitgesproken. Beëindiging van budgetbeheer gaat in overleg met de budgetbeheerder zelf

Dementie is vaak een zwaar lang ziekteproces voor ouderen en hun naasten. Wij ontzorgen familieleden, mantelzorgers of andere naasten in de omgeving met de financiële kant van het verhaal. Van beginnend tot vergevorderde dementie. Wij passen onze dienstverlening aan op de behoefte en situatie van de persoon in kwestie. Van kortdurende begeleiding, zoals het opstellen van een budgetplan tot daadwerkelijke overname van de financiën. Alles is mogelijk en bespreekbaar.

Heb je het vermoeden van financieel misbruik of ben je zelf slachtoffer geworden van financiële uitbuiting? Neem dan contact met ons op om te bespreken wat we voor jou of je naasten kunnen betekenen.

Wij hebben speciale informatiepakketten in huis rondom het thema “financieel veilig ouder worden”
In deze pakketten zit allerlei informatie over notarissen, banken, bewindvoering en ouderenbonden. Ook is er een checklist die laat zien wat je moet regelen om financieel misbruik te voorkomen.

Problematische schulden zijn schulden die dermate ernstig zijn dat deze bepaalde problemen opleveren, zoals het niet meer in staat zijn om openstaande rekeningen of vaste lasten te betalen waardoor nieuwe schulden ontstaan. Als je naar verwachting de schulden niet binnen 3 jaar kunt terugbetalen, is er sprake van problematische schulden.

De kinderbijslag en het kindgebonden budget worden overgemaakt op je beheerrekening. Of je de volledige kinderbijslag en/of kindgebonden budget op je rekening krijgt is afhankelijk van je financiële situatie. Soms is het geld nodig om andere vaste lasten te kunnen betalen. Wanneer het kan maken wij (een gedeelte van) de kinderbijslag en het kindgebonden budget naar je leefgeldrekening over.

Of je het volledige vakantiegeld op je rekening krijgt is afhankelijk van je financiële situatie. Soms is het geld nodig voor andere zaken of kan het zijn dat we hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Je krijgt van ons inloggegevens waarmee je kunt inloggen op een persoonlijke pagina. Op deze pagina staan alle betalingen van de beheerrekening en de leefgeldrekening. Zo kun je precies zien wat er allemaal betaald is. Ook vind je hier het budgetplan en de eventuele schulden.

Het is belangrijk dat wij alle post krijgen. Daarom vragen we je om de post zo snel mogelijk naar ons te sturen.

Als er schulden zijn, kunnen wij niet voorkomen dat er een deurwaarder aan je deur komt. We informeren alle deurwaarders die bij ons bekend zijn. Afhankelijk van je inkomen en de hoogte van de schuld zetten we vervolgstappen. Je moet ons wel laten weten dat de deurwaarder is geweest en stuur de stukken die je hebt ontvangen naar ons op. We vragen dan de deurwaarder om de communicatie via ons te laten lopen.

Wat fijn dat je een baan hebt gevonden, van harte gefeliciteerd. Wij ontvangen graag zo snel mogelijk de gegevens van je nieuwe werkgever. Het loon moet op de beheerrekening worden gestort. Alleen zo kunnen wij ervoor zorgen dat de financiën goed blijven gaan. We geven de informatie ook door aan de van belang zijnde instanties.

Bespreek deze situatie met ons, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Je mag dit namelijk niet doen zonder onze toestemming.