Particulieren

Om uiteenlopende redenen kunnen mensen in de financiële problemen komen. Denk maar eens aan het plots wegvallen van een vast inkomen. Of u zit al geruime tijd op bijstandsniveau en alles om u heen wordt maar duurder en duurder. Financiële zorgen brengen onrust in de thuissituatie.

PLUS Financiële Zorgverlening kan samen met u uw financiën weer op orde brengen. Hierdoor wordt er weer wat rust gecreëerd.

Herkent u zich hierin, meldt u zich dan aan.

De aanmelding:

Bij de aanmelding worden de NAW-gegevens, het e-mailadres (indien van toepassing) en de hulpvraag genoteerd. Ook zal een aanmeldformulier worden toegezonden, met het verzoek dit zoveel mogelijk in te vullen. Dit ter voorbereiding op het intakegesprek. Tot slot wordt een afspraak gemaakt voor het intakegesprek.

De intake:

We plannen een intakegesprek om de situatie te bekijken/bespreken, eventueel met de doorverwijzer en/of uw persoonlijke begeleider erbij.

We streven ernaar dit gesprek, mede afhankelijk van de situatie en urgentie, binnen een week te laten plaatsvinden. Dit gesprek staat in het teken van kennismaken en inzicht te krijgen in de situatie.

We vragen de situatie uit te leggen; zijn er (problematische) schulden en wat is de oorzaak hiervan; is er sprake van een verstandelijke handicap, ziekte, ouderdom, verslaving?

Aan de hand van dit gesprek bekijken we samen welke van onze diensten het beste aansluit bij uw hulpvraag.

PLUS Financiële Zorgverlening biedt voor particulieren een drietal diensten aan:

Klik op één van de bovenstaande opties voor meer informatie over dit onderwerp.

Voor aanmelding of meer informatie kunt u gebruik maken van het contactformulier. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen. Wij zijn bereikbaar op 077 – 390 57 42.