Onze werkwijze

1e Fase (voorfase)

Nadat u zich bij ons heeft gemeld, wordt met u zo snel mogelijk een afspraak gemaakt. Tijdens dit gesprek kunnen we nader kennismaken en bespreken we uw financiële situatie en de mogelijkheden. U beslist vervolgens zelf of u van onze hulp gebruik wilt maken.
Deze afspraak is kosteloos en vrijblijvend.

Indien u besluit met ons in zee te gaan, stellen we de schuldregelingsovereenkomst op en gaan direct voor u aan de slag. We gaan samen met u de schulden in kaart brengen. Indien nodig wordt ook de administratie op orde gebracht.

Allereerst zorgen we ervoor dat er rust komt. We stellen alle schuldeisers op de hoogte dat wij voor u bezig zijn met het zoeken naar een oplossing voor uw probleem. We zullen deze schuldeisers verzoeken om opgaaf te doen van hun vordering en alle acties en eventuele invorderingen even te staken en ons de rust en de ruimte te geven om een oplossing voor uw probleem te zoeken.
Daarnaast wordt ook gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming, waarbij tevens duidelijk wordt of u in aanmerking komt voor een Bbz-krediet. We helpen bij de eventuele aanvraag van dit krediet.
Parallel aan de verificatie van de schuldpositie ondersteunen we u bij het stabiliseren van uw financiële situatie, waarbij (privé) inkomsten en uitgaven op elkaar worden afgestemd.

Onze schuldhulpverlening is op maat en wordt altijd aangepast aan uw situatie!

 

2e Fase (schuldregeling)

Bij een levensvatbare onderneming
Nadat de totale schulden zijn geverifieerd en inzichtelijk is hoeveel geld er (middels Bbz-krediet) beschikbaar is/komt, wordt een betalingsvoorstel aan de schuldeisers gedaan.
Indien alle schuldeisers akkoord gaan met dit voorstel, wordt voor de uitbetaling aan de schuldeisers zorg gedragen.
Indien niet alle schuldeisers akkoord gaan, kan eventueel een procedure voor een dwangakkoord worden opgestart.

Bij een niet levensvatbare onderneming
Indien uw onderneming niet levensvatbaar is, kunnen wij u helpen uw onderneming (waar mogelijk) schuldenvrij te beëindigen.
Daarnaast kunnen wij, indien sanering niet mogelijk is, u, na het beëindigen van de onderneming, begeleiden bij de toelatingsaanvraag tot de Wsnp (Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen).

 

3e Fase (nazorg)

Na afloop van een succesvolle doorstart bieden wij u nazorg aan. Samen met u wordt bekeken welke nazorg het beste voor u is. Een periodieke evaluatie van de inkomsten en uitgaven maakt hier standaard deel van uit, zodat eventuele nieuwe problemen tijdig gesignaleerd en indien nodig opgelost worden.

Ons doel is samen met u te zorgen voor een schuldenvrije toekomst!