Herziening van beslag- en executierecht

De herziening van het beslag- en executierecht treedt gefaseerd in werking. De eerste fase begint op 1 oktober 2020. Dan mag geen beslag meer worden gelegd op roerende zaken, zoals de inboedel, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overtreffen. De gerechtsdeurwaarder kan dan niet langer ‘zo maar’ spullen in huis of in een bedrijf aanwijzen en die in beslag nemen, hij moet een goede inschatting maken van de waarde van die spullen. Achteraf gezien was het ‘oude’ systeem te veel een drukmiddel om de schuldenaar te laten betalen, terwijl hij dat helemaal niet kon.

Herziening van beslag- en executierecht

 

Bron: Rijksoverheid