Met ingang van 1 december 2020 start het CJIB ook met een verruiming van zijn medewerking aan de minnelijke schuldregeling (MSNP).

De verruiming zorgt er voor dat meer personen gebruik kunnen maken van de minnelijke schuldregeling. Vanaf 1 december zijn schadevergoedingsmaatregelen, boetevonnissen, ontnemingsmaatregelen en Europese boetes niet langer bij voorbaat een belemmering voor een schuldregeling. Dit betekent dat niet-saneerbare vorderingen niet meer bij voorbaat zijn uitgesloten. Het kan nog wel betekenen dat het CJIB, als er sprake is van zwaarwegende belangen, uiteindelijk geen medewerking verleent.

Het uitgangspunt blijft dat boetes betaald moeten worden. Vanwege het karakter van de vorderingen blijven eventuele restschulden na het MSNP-traject bestaan. In het geval van schadevergoedingsmaatregelen blijven ze dus rekening houden met de belangen van het slachtoffer en tegelijkertijd creëren ze rust bij de schuldenaar. Het doel is om uiteindelijk tot een volledige inning te komen, maar dan zonder oplopende schulden. Minister Dekker wil hiermee ‘mensen vaker in de gelegenheid stellen hun financiën op orde te krijgen’.

 

Bron: CJIB