Bbz

Wat is Bbz

Bbz staat voor Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 en is een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen.

Voor wie

De volgende 4 groepen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning:

 • startende zelfstandigen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering;
 • gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen;
 • oudere zelfstandigen (55+) met een niet-levensvatbaar bedrijf;
 • zelfstandigen die hun niet-levensvatbaar bedrijf willen beëindigen.

Vormen van bijstand

Er bestaan 2 soorten van bijstand in het Bbz: een lening of een periodieke uitkering.

Lening

 • De maximale lening bedraagt € 205.410 (starters maximaal € 37.817);
 • De rente op de Bbz-lening bedraagt 8% per jaar;
 • De looptijd is maximaal 10 jaar;
 • Alleen voor gevestigde zelfstandigen. Afhankelijk van de hoogte van het berekende vermogen en inkomen komen zij in aanmerking voor een bedrag ‘om-niet’ en rentereductie.

Periodieke uitkering

Een startende ondernemer kan in de aanloopperiode van zijn bedrijf een periodieke uitkering krijgen voor levensonderhoud op bijstandsniveau. Dat kan alleen als het bedrijf nog niet voldoende winstgevend is. Ook een gevestigde ondernemer kan een periodieke uitkering voor levensonderhoud aanvragen.

De gemeente geeft de Bbz-uitkering altijd als voorlopige lening. De hoogte ervan berekent ze achteraf aan de hand van de definitieve jaarcijfers over het afgesloten boekjaar. De gemeente baseert zich hierbij op de geldende bijstandsnorm (Participatiewet). Ligt het bedrijfsresultaat en eventuele andere inkomsten boven de bijstandsnorm, dan zet ze de uitkering om in een renteloze lening.

Ligt het onder de bijstandsnorm, dan zet ze de uitkering (gedeeltelijk) om in een schenking. Een Bbz-uitkering ligt op het niveau van de bijstandsnorm die op de gezinssituatie van toepassing is. Dit bedrag kan de gemeente verhogen met een woonkostentoeslag en een toeslag voor premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • Uw inkomen ligt onder bijstandsniveau;
 • U kunt geen andere financiering krijgen;
 • U besteedt minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming;
 • Het bedrijf is in Nederland gevestigd.