Beschermingsbewind (bewindvoering)

Wat is bewindvoering?

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiële belangen te behartigen. In zo’n geval kunnen iemands goederen onder bewind gesteld worden. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen en rechten. Denk hierbij aan het bezit van een huis en recht op loon of uitkering. Een bewindvoerder behartigt dan zijn financiële belangen, dit heet ook wel bewindvoering.

Wanneer iemands goederen onder bewind staan, wordt er door de kantonrechter een bewindvoerder benoemd die zijn financiële belangen behartigt (bewindvoering). Hij mag dan bijvoorbeeld niet meer iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder moet beslissingen wel zoveel mogelijk samen met hem nemen.

Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is voor mensen die door (tijdelijke) lichamelijke of psychische klachten niet in staat zijn hun financiële situatie op orde te krijgen en te houden.

Ook wanneer mensen vanwege (problematische) schulden hun financiën niet meer op orde krijgen, wordt er vaak een bewindvoerder toegewezen.

Door wie wordt bewindvoering aangevraagd?

U kunt zelf de bewindvoering bij het kantongerecht aanvragen, maar ook uw partner of familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd de bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Bijvoorbeeld wanneer de familie dit niet wil doen, omdat het de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

PLUS Financiële Zorgverlening kan u van begin tot het eind begeleiden bij de aanvraag.

Wat zijn de werkzaamheden van een bewindvoerder ?

Zodra wij zijn benoemd tot bewindvoerder zullen wij verantwoordelijk zijn voor de volgende werkzaamheden:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden
 • Het opstellen van een budgetplan
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen
 • Een beheerrekening openen
 • Wijzigen van het postadres/bankrekening voor de inkomensverstrekkers
 • Zorgen dat de (vaste) rekeningen op ons postadres binnenkomen
 • Wekelijks leefgeld overboeken
 • Reserveren van geld voor niet maandelijkse uitgaven
 • Betalen van de vaste lasten
 • Verzorgen van losse betalingen
 • Het uitvoeren van administratieve taken die hiermee in verband staan
 • Het beheren van de verzekeringen (afsluiten; financieel beoordelen; beëindigen)
 • Invullen van belastingaangiftes (box 1)
 • Ondersteuning/begeleiding bij het aanvragen van uitkeringen
 • Aanvragen van de diverse toeslagen
 • Aanvragen van bijzondere bijstand
 • Aanvragen van kwijtscheldingen van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen
 • Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank

Wat zijn de kosten?

De kosten voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton (LOVCK). Voor de huidige tarieven klik hier.

Indien het inkomen op bijstandsniveau zit, kan voor de kosten van de bewindvoering (incl. intakekosten) bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente.

Wanneer beëindigt de bewindvoering?

Het bewind eindigt op het moment dat de kantonrechter het bewind weer opheft. De kantonrechter kan het bewind alleen opheffen op het moment dat vast komt te staan dat iemand zijn belangen weer zelf kan behartigen. Het verzoek tot opheffing kan door uzelf, maar ook door uw familieleden of de bewindvoerder worden verzocht.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact op via dit contactformulier of stuur een e-mail naar: info@plusfz.nl.